TÖVBE VE ZİKİR

1-- T Ö V B E

2-- Z İ K İ R

       1—Tövbe ve Zikir konuları inceden inceye işlenmiş bu konuları okuyunca Allah Teâlâ’ya yaklaşmanın sırları ile Tövbe konusun da  da Allah Teâlâ’nın rahmetinin ne kadar çok olduğuna  inanan ve  şahit olan bir kul olacak ve  “ ALLAH TEÂLÂ kullarını af etmek için küçük küçük vesileler aradığını göreceksiniz /okuyacaksınız.     

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor.

                         “Mutluluğa ermeniz için hepiniz Allah’a tövbe edin. Hep birden tövbe edinin; ey müminler, bu yoldan felaha ermeniz umulur.” (Nur, ayet 31)                       

                  Yüce Allah Teâlâ şöyle buyuruyor.

                   >… Kafirlerden başka hiç kimse Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.<< Yusuf süresinin 87 ayetinde

----------------------------------------------------------------------------------------

2--ZİKİR’İN Rabbinle beraber olduğunu sen, O’nu andıkça O’da seni andığını bilip daha, daha çok zikir’e dalacaksın.

                   Yüce Allah Teâlâ şöyle buyuruyor.

“ Ey iman edenler, Allah’ı çok zikrediniz. ( Ayet:33/ 41 )

            Allah Teâlâ Şöyle buyuruyor  :

>>ALLAH’ın  Zikri elbette büyük bir  iştir.<<(Ankebut S.Ayet : 45 )

           Yüce Allah başka bir Ayet’te de şöyle buyuruyor.

>Öyleyse siz beni anın ki, bende sizi anayım .<< (Bakara Süresi Ayet :152 


Sosyal Medyada Paylaş