Resulüllah (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu.
“İlim  öğrenirken  ölen  kimse,  şehit olur.”  
Başka bir hadiste ise efendimiz (s.a.v.)şöyle buyurdu.

“Kişinin öğrendiği ilmi bir konu, onun için bin rekat nafile namazından daha hayırlıdır.”(Tergib ve Terhib )
                                          
Ebu Zer (r.a.) Rivayetine göre Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur.
“ İlim meclisinde bulunmak, ( faydalı bir ilmi konu öğrenmek.) bana bin rekat nafile namaz kılmaktan daha sevimlidir/ faziletlidir.” ( Teberani ve Gunyet’ütTalibin A.Kadiri Geylani kitabı s.774 ve Tergib ve Terhib c.1. sayfa 131 )


Abdullah b.  Ömer (r.a.) den rivayetle .   Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu.  İlmin azı ibadettin çoğundan dahi iyidir.<<(Evsaftan Teberani Tergib veTerhib c.1,s124 )

Başka bir Hadiste; İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor.
“ Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.” ( C Sağir c,4,s 1413 Deylemi’nin Müsnedü’l- Firdevs’inden)

Şeyh Edebbalı şöyle der:(Her kes ölecektir ama)Asıl ölüm ilimden payını almayanlardır.
İlmin artıkça, bilgin artıkça, ilmin ve bilgin olmadığını anlayacaksın, çünkü ilim deniz değil okyanustur.
Siz Sayın Okuyucularla İlim ile ilgili Bazı bilgileri paylaşmak isterim.
    Allah Taâlâ buyuruyor.
    >> Deki, Allah’ım ilmimi  artır.<<( Taha suresi. Ayet. ( ll4 )

        Yüce Allah Buyuruyor :
        “ De ki  hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurmu? “ (Bunu ancak temiz akıl sahipleri düşünürler.)  (Zümer Süresi Ayet : 9)
    
    İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
    “ Her şeyin bir yolu vardır, Cennetin yolu da ilimdir.“             
  (Kenzu’l Ummal.28803,ve  Deylemii’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden )

 Resulüllah efendimiz. (s.a.v.) bir hadiste ,şöyle buyurdu.
( İlim çin’de bile olsa öğreniniz.”  ( Beyhaki )


               Peygamberimiz (s.a.v. ) buyuruyor ki,  
    “ İlim öğrenmek her müslümana farzdır.” ( İbn-i Mace )    
                                               ***
    Nasıl dünya menfaati için nasıl çaba harcıyorsak, ayni şekilde de ilim öğrenmek, tatbik etmek ve başkasına da tebliğ etmek  için de ayni çabayı sarf etmemiz gerekir. Baktığımızda, dünya için büyük çaba sarf ediyoruz, yatırımlar yapıyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza ve torunumuza, evler arsalar, çeşitli yatırımlar özel sigortalar yaptırıyoruz, özel veya resmi okullarda okutuyoruz . ama ahret için ayni şeyi yapmıyoruz, tabiri caiz ise kendimize ve çocuklarımıza çok yazık ediyoruz .

Bazılarımız. bütün amacı dünya ve dünyalıktır.  Efendimizin şu hadisini şiar edelim. “ Öyle çalış ki hiç ölmeyecekmişsin gibi, öyle ibadet et, yarın ölecekmişsin gibi.”
İlmin artıkça, bilgin artıkça, ilmin ve bilgin olmadığını anlayacaksın, çünkü ilim deniz değil okyanustur.
İbni Mübarek şöyle der:  Kişi ilim talebinde bulundukça âlimdir. Fakat her şeyi bildiğini iddi eden cahildir.